KINH TỤNG - THẦN CHÚ - SÁM PHÁP - NIỆM PHẬT


KINH TỤNG
- Thần Chú.

- Sám Pháp.
- Niệm Phật.

THUYẾT GIẢNG - HÀNH HƯƠNG - PHÓNG SANH - PHÁT CHẨN


HT PHỔ QUANG (THÍCH THIỆN HUỆ)

  • Thuyết Giảng.
  • Hành Hương.
  • Phóng Sanh.
  • Phát Chẩn.

Mục Lục Thuyết Giảng

THUYẾT GIẢNG


HÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN

  • Thuyết Giảng.
Mục Lục Thuyết Giảng

KINH & SÁCH DẠNG PDF


KINH & SÁCH DẠNG PDF
Trang nhà Hiếu Giang sưu tập những bộ kinh và sách Phật giáo dưới dạng PDF (Portable Document Format - Định dạng tài liệu di động).

 

 

Xem Chi Tiết

TIN TRONG THÁNG


HÀNG TUẦN:
Khóa Lễ Đai chúng: Lúc 10:30 phút trưa mỗi Chủ Nhật.
Khóa Lễ Trì Kinh: Mỗi tối Thứ Tư từ 19:30-20:30.

 

HÀNG THÁNG:
Khóa lễ Sám Hối: Tối 14 và 30 mỗi tháng âm lich, bắt đầu từ 19:30-20:30.

CHƯƠNG TRÌNH TẾT QUÝ MÃO:
Xin quý vị nhấn vào phần "Xem Chi Tiết" để biết thêm chương trình Tết Quý Mão.

Chương trình có thể tùy nghi thay đổi, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa để biết thêm chi tiết . 

Hiếu Giang Ni Tự
Địa chỉ:  3310 Leitrim Rd
Gloucester, Ontario
K1T 3Z4
Điện Thoại:  (613) 822-8535


Trân trọng kính mời Quý Phật tử và Quý Đồng Hương về Chùa tham dự.

Xem Chi Tiết


NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT VÀ ĐỨC BỒ TÁT


TÍNH THEO NGÀY ÂM LỊCH


Tháng Giêng:

Ngày 01 - Ngày Đức Phật Di Lặc đản sanh, theo Bắc tông.
Ngày 15 - Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo, kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch

Xem Chi Tiết

TỊNH SÁCH


HÒA THƯỢNG PHỔ QUANG
(THÍCH THIỆN HUỆ)

Xem Chi TiếtHÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN

Xem Chi Tiết


CÁCH THỨC ĂN CHAY


CÁCH THỨC ĂN CHAY

Tính theo ngày Âm lịch

Ăn chay là hạnh từ bi của người Phật tử để tránh điều tội ác làm việc nhân từ . Hãy bố thí cúng dường tu nhơn tích đức và giữ gìn giới luật . Ấy là dọn sẵn con đường đễ về cõi Tây Phương Tịnh Độ . Ăn chay đễ tránh các tật bệnh nguy hiểm, giảm bớt sân si, thân tâm an lạc .

Ngày ăn chay không nên dùng sinh mạng các thú vật, thịt cá, tôm cua (con và trứng), cùng ngũ vị tân: "hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu".

Xem Chi Tiết

TRUYỆN TRANH ĐỨC PHẬT

28 TẤM HÌNH.

29 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

35 TẤM HÌNH.

108 TẤM HÌNH.

KINH A DI ĐÀ

KINH TỤNG.

KINH DƯỢC SƯ

KINH TỤNG.

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH TỤNG.

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

KINH TỤNG.

KINH VU LAN

KINH TỤNG.

CHÚ ĐẠI BI - 05 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ ĐẠI BI - 07 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ ĐẠI BI - 21 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ DƯỢC SƯ

THẦN CHÚ.

TỨ TỰ NIỆM PHẬT

NIỆM PHẬT.

LỤC TỰ NIỆM PHẬT

NIỆM PHẬT.

NIỆM ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

NIỆM PHẬT.

NGHI THỨC

Nghi Thức phóng Sanh.