KINH & SÁCH DẠNG PDF 

A 

 1. Á Châu Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 2. A Di Đà Phật Thuyết Chú [Đại Chánh 0369] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 3. A-hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 4. Ai Cập Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 5. Ai Vào Địa Ngục - Nguyên Minh
 6. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên - Như Hòa dịch
 7. Ánh sáng chân tâm - Lời Khuyên Sống An Bình Và Ra Đi Trong Tỉnh Thức - Đức Đạt Lai Lạt Ma

B 

 1. Ba Mươi Ba Vị Tổ Ấn Hoa - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 2. Ba Mươi Ngày Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên dịch
 3. Ba Trụ Thiền - Nguyên tác: Thiền sư Philip Kapleau, Dịch giả: Đỗ Đình Đồng
 4. Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ - Tuệ Đăng, Nguyễn Minh Tiến
 5. Bát Chánh Đạo - Con Đường Đến Hạnh Phúc - Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 6. Bát đại hộ pháp -Thiện Duyên
 7. Bát Đại Nhân Giác giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 8. Bát Nhã giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 9. Bát Nhã Tâm Kinh - Osho
 10. Bát Nhã trực giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 11. Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Thần Chú [Đại Chánh 0368] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 12. Bát thức qui củ tụng - Quảng Minh dịch
 13. Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng [Đại Chánh 0250-0255, 0257] - Nguyên Tánh dịch
 14. Bhutan Có Gì Lạ - Hòa Thượng Thích Như Điển
 15. Bích Nham Lục - Chân Nguyên dịch
 16. Bích Nham Lục – Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 17. Bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 18. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp - Thích Minh Thiền
 19. Bồ Đề Tư Lương Luận - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Như Điển
 20. Bồ Tát và Tánh Không - Thích Nữ Giới Hương
 21. Bốn Kinh Của Phật Tổ - Thích Huyền Vi
 22. Bổn Sự Kinh - Việt dịch Hòa Thượng Thích Như Điển
 23. Bụt sử lược biên [1][2][3][4]- Piebre Rey soạn, G.CH.Tranchanh dịch

C 

 1. Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 2. Các bài học Phật - Phúc Trung Huỳnh Ái Tông
 3. Các Đạo sư của sự Thiền định và những Điều Huyền diệu - Tulku Thondup, Thanh Liên dịch
 4. Các tông phái đạo Phật - Đoàn Trung Còn
 5. Các Vị Chân Sư Đại Thủ Ấn - Nguyên Thạnh Lê Trung Hưng dịch
 6. Cẩm nang của người Phật tử, tập [1][2][3] - Khải Thiên
 7. Cẩm Nang Sức Khỏe Gia Đình - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 8. Cẩm Nang Y Khoa Thực Hành - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 9. Cảm Tạ Xứ Đức - Hòa Thượng Thích Như Điển
 10. Cân Bằng Thân Tâm - Osho
 11. Cánh cửa mãn nguyện - Nguyễn Văn Điểu dịch
 12. Cảnh giới Đức Mạn Thù - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 13. Chân Ngôn Tông Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 14. Chánh Hạnh Niệm Phật Vãng Sanh - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Nguyên Chơn soạn dịch
 15. Chánh Niệm - Lương Thanh Bình dịch
 16. Chắp Tay Lạy Người - Nguyên Minh
 17. Chết An Lạc Tái Sinh Hoan Hỷ - Hòa Thượng Thích Như Điển và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng dịch
 18. Chết Đi Về Đâu - Thích Nhật Từ
 19. Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch
 20. Chết vào thân trung ấm và tái sinh - Diệu Hạnh, Chân Giác dịch
 21. Chỉ Không Biết - Thích Giác Nguyên
 22. Chìa Khóa Sống Hướng Thượng - Lại Thế Luyện
 23. Chiến Tranh Và Hòa Bình Theo Quan Điểm Của Phật Giáo - Peter Harvey; Đỗ Kim Thêm dịch
 24. Chơn Tâm Trực Thuyết - Thích Đắc Pháp
 25. Chú giải Kinh Đại Thừa Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác - Như Hòa dịch
 26. Chú giải về P'howa - Phép chuyển di tâm thức - Nguyên Giác dịch
 27. Chư Kinh Tập Yếu - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 28. Chứng Đạo Ca - Huyền Giác
 29. Chứng Đạo Ca - Lama Tông Khách Ba (Lama Tsong Khapa); Hồng Như dịch
 30. Chuyển Hóa Cảm Xúc - Thích Nhật Từ
 31. Chuyển Hóa Sân Hận - Thích Nhật Từ
 32. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn
 33. Chuyện Phật Đời Xưa - Đoàn Trung Còn; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính
 34. Chuyện Tình của Liên Hoa Hòa Thượng - Hòa Thượng Thích Như Điển phóng tác
 35. Cổ thi tác dịch, tập [1] [2]
 36. Có Và Không - Thích Như Điển
 37. Cội Thiền - Thích Nhật Quang
 38. Con Đường An Vui - Thích Nhật Từ
 39. Con Đường Bên Ngoài Mọi Con Đường - Osho
 40. Con đường chuyển hóa - Ứng dụng Bát chánh đạo trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 41. Con Đường Của Mây Trắng - Osho
 42. Con đường đến tự do vô thượng - Dalai Lama, Liên Hoa dịch
 43. Cốt lõi của cội Bồ-đề - Buddhadasa Bhikkhu, Hoang Phong chuyển ngữ
 44. Cốt Nhục Của Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
 45. Cốt tủy các kinh căn bản Phật Giáo - Phổ Nguyệt
 46. Cuộc đời Thánh Tăng Ananda - Nguyễn Điền soạn dịch
 47. Cuộc Sống, Tình Yêu, Tiếng Cười – Osho

D 

 1. Danh Tăng Việt Nam, tập [1][2] - Thích Đồng Bổn chủ biên
 2. Du Lich Xứ Phật - Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến hiệu dính
 3. Du già diệm khẩu - Thí thực khoa nghi - Hòa Thượng Thích Huyền Tôn dịch
 4. Dũng Cảm Vui Sống Hiểm Nguy - Osho
 5. Dược Sư Kinh Sám - Thích Trí Quang dịch
 6. Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - Thích Như Điển và Trần Trung Đạo
 7. Dưới Cội Bồ Đề - Hòa Thượng Thích Như Điển
 8. Duy Ma Cật sở thuyết - Thích Tuệ Sỹ dịch
 9. Duy Thức Học Yếu Luận - Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch
 10. Duy Thức Tam Thập Tụng - Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn dịch

Đ 

 1. Đại Luận về Giai Trình của Đạo Giác Ngộ (Lamrim Chenmo) - Nguyên tác: Đại sư Tông Khách Ba; Lamrim Lotsawas dịch. Quyển [Thượng] [Trung] [Hạ]
 2. Đại Thủ Ấn - Osho; Minh Nguyệt dịch
 3. Đại Thừa Khởi Tín Luận - Nguyên tác: Mã Minh; Chân Hiền Tâm dịch
 4. Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 5. Đại thừa Phật giáo tư tưởng luận - Thích Quảng Độ dịch
 6. Đại thừa tập Bồ Tát học luận - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 7. Đại Việt sử ký toàn thư - Nhiều tác giả
 8. Đậm nét Tình Lam - Thích Từ Lực
 9. Đạo Ba Kho Báu - Osho
 10. Dạo bước vườn thiền - Đỗ Đình Đồng góp nhặt
 11. Đạo lý nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 12. Đạo Phật trong cộng đồng người Việt ở Nam bộ - Trần Hồng Liên
 13. Đạo Phật Với Tuổi Trẻ - Thích Thanh Từ
 14. Đào tạo giáo thọ sư tại Mỹ - Thích Trí Hoằng
 15. Dare to win - Jack Canfield48.Du Lịch Xứ Phật - Đoàn Trung Còn dịch
 16. Đề Cương Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Thiền sư Minh Chánh, Hòa Thượng Thích Nhật Quang dịch
 17. Để trở thành người Phật tử tại gia - Thích Đức Thắng
 18. Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải - Thích Nữ Trí Hải dịch
 19. Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma - Bồ Tát Di Lặc; Thích Pháp Chánh dịch
 20. Đỉnh cô liêu kỳ nhiệm - TN Minh Tâm dịch
 21. Đố vui Phật pháp - Diệu Kim
 22. Đôi Bạn Hành Hương - Chiêu Hoàng
 23. Đôi dép - Triết lý về hạnh phúc hôn nhân - Thích Nhật Từ
 24. Đối Mặt Với Thực Tại Và Con Đường Của Yêu Thương - Nguyên Hạnh dịch
 25. Đối thoại giữa Khoa học và Phật giáo - Matthieu Ricard – Trịnh Xuân Thuận - BS: Hồ Hữu Hưng dịch
 26. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 27. Đóng Góp Của Cư Sĩ Trong Công Cuộc Hoằng Pháp Tại Hải Ngoại
 28. Đông phương huyền bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 29. Đức Phật Bên Trong - Nguyễn Duy Nhiên
 30. Đức Phật và Phật Pháp - Osho; Vạn Sơn dịch
 31. Đừng coi thường Ô Nhiễm Tâm - Thiền Sư Ashin Tejaniya
 32. Đừng Đánh Mất Tình Yêu - Nguyễn Minh Tiến
 33. Đường vào Bồ Tát hạnh tập chú - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 34. Đường Về Minh Triết (Thơ) - Lê Bá Bôn

G 

 1. Gậy Kim Cương Hét - Hòa Thượng Tuyên Hóa
 2. Giấc Mơ Trường Sơn - Tuệ Sỹ
 3. Giáo Án Kinh Pháp Cú - Thích Sán Nhiên soạn
 4. Giáo Huấn Dakini - Liên Hoa Sanh; Erik Pema Kunsan dịch
 5. Giáo Khoa Phật Học - Hạnh Cơ, Phương Luân - Tập [1] [2] [3]
 6. Giáo Trình Phật Học - Chan Khoon San -  Lê Kim Kha biên dịch
 7. Giới Đàn Tăng - Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
 8. Giới Đàn Tăng - Nghi thức thọ Ngũ giới - Hòa Thượng Thích Thiện Hòa
 9. Giới Tướng - Hòa Thượng Thích Nhất Chân
 10. Giọt Mồ Hôi Thanh Thản - Nguyên Minh
 11. Giữa Lòng Cuộc Đời - Quách Thoại
 12. Gõ cửa Thiền (Zen stories) - Nguyên Minh dịch
 13. Gọi Thầy Từ Chốn Ngàn Xa - Tulku Nyima Rinpoche; Tâm Bảo Đàn dịch

H 

 1. Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện - Thích Hằng Đạt dịch
 2. Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật - Thích Nhật Quang
 3. Hạnh Phúc Giữa Đời Thường - Thích Nhật Từ
 4. Hạnh Phúc Khắp Quanh Ta - Nguyên Minh
 5. Hạnh phúc là điều có thật - Nguyễn Minh Tiến
 6. Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Thích Nhật Từ
 7. Hành trình đi tới giác ngộ - Thanh Liên dịch
 8. Hành Trình Về Phương Đông - Nguyên Phong
 9. Hát lên lời thương yêu - Nguyên Minh
 10. Hậu Xuất A Di Đà Kệ [Đại Chánh 0373] Thích Nữ Tuệ Quảng dịch
 11. Hãy Đến Để Thấy - Phật Giáo, Con Đường Đưa Đến Hạnh Phúc - Ni sư Aya Khema
 12. Hiểu Thương và Tùy Hỷ - Thích Nhật Từ
 13. Hộ Niệm Là Một Pháp Tu - Cư sĩ Diệu Âm
 14. Hộ niệm: Hướng dẫn - Khai thị - Cư sĩ Diệu Âm
 15. Hộ niệm: Khế lý - Khế cơ - Cư sĩ Diệu Âm
 16. Hoa hạnh phúc - Nguyên Minh
 17. Hoa Nhẫn Nhục - Nguyên Minh
 18. Hoa Thiền - Thích Nhật Quang
 19. Hoa Vô Ưu, Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 20. Hoàng tử bé - Saint Exupéry
 21. Học làm người
 22. Học Phật Hành Nghi - Thích Minh Thông
 23. Hương Thiền - Thích Nhật Quang
 24. Hướng Dẫn Hành Hương Về Xứ Phật - Nguyên tác: Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha
 25. Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 26. Hương Quê Cực Lạc - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm dịch
 27. Huyền thoại Duy Ma Cật - Thích Tuệ Sỹ
 28. Huyền Trang - nhà chiêm bái và học giả - Nguyên tác: Thích Minh Châu, TN Trí Hải dịch

K

 1. Khí Công Tâm Pháp [1][2][3] - Thích Phụng Sơn
 2. Kho tàng các giáo huấn siêu việt - Liên Hoa dịch
 3. Khoa Học Thần Kinh và Đạo Phật - Trịnh Nguyên Phước
 4. Khóa Hư Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 5. Không Có Kẻ Thù - Thích Nhật Từ
 6. Không Nước Không Trăng - Osho
 7. Khuyên người niệm Phật - tập [1][2][3] - Cư sĩ Diệu Âm
 8. Khuyến phát bồ đề tâm văn - Thích Trí Quang dịch
 9. Kiến Tánh Thành Phật giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 10. Kim Cang giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 11. Kinh 42 Chương - Hòa Thượng Thích Tâm Châu dịch
 12. Kinh 42 Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch {English}
 13. Kinh A Di Đà - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 14. Kinh A Di Đà - Thích Trí Tịnh dịch
 15. Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni [Đại Chánh 0370] - Thích Nữ Chơn Tịnh dịch
 16. Kinh A Hàm (Hán Tạng)
 17. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 1.Tạp A Hàm, tập [1] [2] [3] - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
 18. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 2.Tăng Nhất A Hàm - Việt dịch: Thích Đức Thắng, hiệu chú: Thích Tuệ Sỹ
 19. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 3.Trung A Hàm, tập [1] [2] [3] - Tuệ Sỹ dịch
 20. Kinh A Hàm (Hán Tạng) 4.Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 21. Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim [Việt ngữ] - HT Thích Trí Quang dịch [Anh ngữ] - Losang Dawa dịch
 22. Kinh Bách Dụ - Ngô Tằng Giao chuyển thơ
 23. Kinh Bát Chánh Đạo [Đại Chánh 0112] - Bùi Đức Huề dịch
 24. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Trực Chỉ Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông
 25. Kinh Bất Tự Thủ Ý [Đại Chánh 0107] - Trần Văn Nghĩa dịch
 26. Kinh Bi Hoa - Nguyễn Minh Tiến dịch
 27. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 28. Kinh Bốn Mươi Hai Chương - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 29. Kinh Ca Diếp Phó Phật Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0393] - TN Tuệ Quảng dịch
 30. Kinh Chánh Pháp Sanghata - Hồng Như dịch
 31. Kinh Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0109] - Bùi Đức Huề dịch
 32. Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Lược Giảng - Hòa Thượng Tuyên Hóa
 33. Kinh Đắc Vô Cấu Nữ [Đại Chánh 0339] - Thích Trí Thiện dịch
 34. Kinh Đại A Di Đà Phật [Đại Chánh 0364] - Thích Nữ Liên Hương dịch
 35. Kinh Đại Bát Nê Hoàn [Mục lục],
 36.  Phẩm [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - Việt dịch: Thích Nguyên Hùng
 37. Kinh Đại Bát Nhã (600 quyển, 11 tập), Tập [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - Hán dịch: Huyền Trang, Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, Giảo chính: Hòa Thượng Thích Quảng Độ
 38. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0374] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 39. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0375] - TN Tuệ Quảng dịch
 40. Kinh Đại Bát Niết Bàn [Đại Chánh 0377] - TN Huệ Dung dịch
 41. Kinh Đại Bát Niết Bàn tập [1][2][3][4][5][6][7][Thuật Ngữ][Tổng Quan] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 42. Kinh Đại Bi - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 43. Kinh Đại Lạc Kim Cang Bất Không Chân Thật Tam Ma Da [Đại Chánh 0243] - Chùa Châu Lâm dịch
 44. Kinh Đại Phương Quảng Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị [Đại Chánh 0304] - Nguyên Hồng dịch
 45. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phần Tu Từ [Đại Chánh 0306] - Nguyên hồng dịch
 46. Kinh Đại Phương Quảng Phổ Hiền Sở Thuyết [Đại Chánh 0298] - Bùi Đức Huề dịch
 47. Kinh Đại Phương Quảng Tam Giới [Đại Chánh 0311] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 48. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 49. Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp - Nguyên Hiển
 50. Kinh Đại Thừa Hiển Thức [Đại Chánh 0347] - Thích Đạo Không dịch
 51. Kinh Đại thừa nhập lăng già - Thích Nữ Trí Hải dịch
 52. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 53. Kinh Di Giáo - Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến dịch
 54. Kinh Di Giáo - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 55. Kinh Di Giáo [Đại Chánh 0389] - Bùi Đức Huề dịch
 56. Kinh Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Bổn Nguyện [ Đại Chánh 0349] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 57. Kinh Địa Tạng bổn nguyện - Thích Tịnh Trí dịch
 58. Kinh Dịch diễn giảng - Kiều Xuân Dũng
 59. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán - Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch
 60. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia - Huyền Thanh dịch
 61. Kinh Độ Nhất Thiết Chư Phật Cảnh Giới Trí Nghiêm [Đại Chánh 0358] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 62. Kinh Dược Sư - Âm Hán Việt
 63. Kinh Dược Sư - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 64. Kinh Dược Sư - Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng
 65. Kinh Dược Sư - Thích Vĩnh Hóa dịch giảng
 66. Kinh Duy Ma Cật - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 67. Kinh Duy Ma Cật giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 68. Kinh Duy Ma Cật Trực Chỉ Để Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông
 69. Kinh Giới Hương [Đại Chánh 0117] - Trần Văn Nghĩa dịch
 70. Kinh Hiền Ngu - Thích Trung Quán dịch
 71. Kinh Hoa Nghiêm - Thích Trí Tịnh dịch
 72. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật - Hòa Thượng Thích Từ Thông dịch
 73. Kinh Kim Cang Bát nhã ba la mật đa - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 74. Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Lý Thú Bát Nhã [Đại Chánh 0241] - Chùa Châu Lâm dịch
 75. Kinh Kim Cang Giảng Giải - Hòa thượng Thích Thanh Từ
 76. Kinh Kim Cương - Osho
 77. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật - Thích Trí Quang dịch
 78. Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa - Nguyên tác: Lục Tổ Huệ Năng; Nguyên Hiển dịch
 79. Kinh Kim Quang Minh - Trí Quang dịch
 80. Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 81. Kinh Lời Dạy Cuối Cùng [Kinh Di Giáo] - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 82. Kinh Lời Vàng - Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch
 83. Kinh Mã Hữu Bát Thái Thí Nhân [Đại Tạng 0115] - Trần Văn Nghĩa dịch
 84. Kinh Mã Hữu Tam Tướng [Đại Chánh 0114] - Trần Văn Nghĩa dịch
 85. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo - Cao Hữu Đính dịch
 86. Kinh Nghiệm Mật Tông - Osho
 87. Kinh Nghiệm Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên dịch
 88. Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm - Quảng Minh dịch
 89. Kinh Ngũ Uẩn Thí Dụ [Đại Chánh 0105] - Trần Văn Nghĩa dịch
 90. Kinh Nguyệt Minh Bồ Tát [Đại Chánh 0169] - Trần Văn Nghĩa dịch
 91. Kinh Nguyệt Quang Bồ Tát [Đại Chánh 0166] - Bùi Đức Huề dịch
 92. Kinh Nhân Quả Ba Đời
 93. Kinh Nhập Pháp Giới Thể Tánh [Đại Tạng 0355] - Thích Nữ Huệ Dung dịch
 94. Kinh Nhật Tụng - Tạng Thư Phật Học ấn hành
 95. Kinh Như Lai Trang Nghiêm Trí Tuệ Quang Minh Nhập Nhất Thiết Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0357] - TN Diệu Thuần dịch
 96. Kinh Như Lai Viên Giác Trực Chỉ Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông
 97. Kinh niệm Phật ba la mật - Thích Thiền Tâm dịch
 98. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya)
 99. Kinh Pali - Nam truyền (Nikaya) ■Phật Sử Và Hạnh Tạng (Tạng Kinh Tiểu Bộ) - Indacanda, Brahmapalita dịch
 100. 1.Kinh Tăng Chi Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 101. 2.Kinh Trung Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 102. 3.Kinh Trường Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 103. 4.Kinh Tiểu Bộ, tập [1] [2] [3] [4] [5] [6] - Hòa Thượng Thích Minh Châu, Trần Phương Lan dịch
 104. 5.Kinh Tương Ưng Bộ - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 105. Kinh Phạm Võng - Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch
 106. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Giảng Ký [1][2] - Sa môn Thích Trí Minh dịch Việt
 107. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Lược Sớ [1][2][3][4][5][6][7][8][9]- Thích Nữ Trí Hải
 108. Kinh Pháp Bảo Đàn - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 109. Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch thơ
 110. Kinh Pháp Cú song ngữ chú giải, tập [1] [2] [3] - Thích Phước Thái
 111. Kinh Pháp Cú vần lục bát - Hòa Thượng Thích Như Điển
 112. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 113. Kinh Pháp Hoa giảng giải - Lê Sỹ Minh Tùng
 114. Kinh Pháp Hoa Giảng Luận, tập [1] [2] - Hòa Thượng Thích Thông Bửu
 115. Kinh Pháp Hoa Huyền Tán - Đại sư Khuy Cơ, Hòa Thượng Thích Chân Thường dịch
 116. Kinh Pháp Hoa Tam Muội [Đại Chánh 0269] - Nguyễn Hiển dịch
 117. Kinh Pháp Hoa Thâm Nghĩa Đề Cương - Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng
 118. Kinh Pháp Kính [Đại Chánh 0322] - Thích Đạo Không dịch
 119. Kinh Phát Giác Tịnh Tâm [Đại Chánh 0327] - Thích Ngộ Tùng dịch
 120. Kinh Phật Hoa Nghiêm Nhập Như Lai Đức Trí Bất Tu Nghị Cảnh Giới [Đại Chánh 0303] - Nguyên Hông dịch
 121. Kinh Phật Thuyết A Di Đà [Đại Chánh 0366] - TN Chơn Tịnh dịch
 122. Kinh Phật Thuyết A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhân Đạo [Đại Chánh 0362] - Thích Tuệ Quảng dịch
 123. Kinh Phật Thuyết A Xà Thế Vương Nữ A Thuật Đại Bồ Tát [Đại Chánh 0337] - TN Chơn Tịnh dịch
 124. Kinh Phật Thuyết Bảo Tích Tam Muội Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vấn Pháp Thân [ Đại Chánh 0356] - TN Diệu Thuần dịch
 125. Kinh Phật Thuyết Biến Chiếu Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0242] - Chùa Châu Lâm dịch
 126. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tu Hành [Đại Chánh 0330] - TN Huyền Chi dịch
 127. Kinh Phật Thuyết Bồ Tát Tuệ Thượng Bồ Tát Vấn Đại Thiện Quyền [Đại Chánh 0345] - TN Liên Hương dịch
 128. Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0376] - TN Liên Hương dịch
 129. Kinh Phật Thuyết Đại Ca Diếp vấn Đại Bảo Tích Chánh Pháp [Đại Chánh 0352] - Thích Quang Chánh dịch
 130. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Bồ Tát Thập Địa [Đại Chánh 0308] - Nguyên Hồng dịch
 131. Kinh Phật Thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh [Đại Chánh 0346] - TN Hương Trí dịch
 132. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhập Chư Phật Cảnh Giới Trí Quang Minh Trang Nghiêm [Đại Chánh 0359] - Thích Trí Thiện dịch
 133. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn [Đại Chánh 0333] - TN Chơn Tịnh dịch
 134. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phương Đẳng Yếu Tuệ Kinh [Đại Chánh 0348] - TN Diệu Thuần dịch
 135. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Thập Pháp [Đại Chánh 0314] - Bùi Đức Huề dịch
 136. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm [Đại Chánh 0363] - TN Hương Trí dịch
 137. Kinh Phật Thuyết Di Nhật Ma Ni Bảo Kinh [Đại Chánh 0350] - Thích Ngộ Tùng dịch
 138. Kinh Phật Thuyết Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0321] - TN Hương Trí dịch
 139. Kinh Phật Thuyết Huyễn Sỹ Nhân Hiền [Đại Chánh 0324] - TN Liên Hương dịch
 140. Kinh Phật Thuyết Khai Giác Tự Tánh Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0260] - Thanh Hương dịch
 141. Kinh Phật Thuyết Liễu Nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 0247] - Minh Tấn dịch
 142. Kinh Phật Thuyết Ly Cấu Thi Nữ [Đại Chánh 0338] - TN Hương Trí dịch
 143. Kinh Phật Thuyết Ma Ha Diển Bảo Nghiêm [Đại Chánh 0351] - TN Hương Trí dịch
 144. Kinh Phật Thuyết Ngũ Thập Tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0248] - Minh Tấn dịch
 145. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn [Đại Chánh 0342] - TN Huyền Chi dịch
 146. Kinh Phật Thuyết Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0372] - TN Chơn Tịnh
 147. Kinh Phật Thuyết Pháp Diệt Tận [Đại Chánh 0396] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển
 148. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Bảo Đức Tạng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0229] - Vân Pháp dịch
 149. Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sanh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa [Đại Chánh 228] - Thích Từ Chiếu dịch
 150. Kinh Phật Thuyết Phổ Môn Phẩm [Đại Chánh 0315b] - Bùi Đức Huề dịch
 151. Kinh Phật Thuyết Phương Đẳng Bát Nê Hoàn [Đại Chánh 0378] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 152. Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật [Đại Chánh 0365] - Thích Quang Chánh dịch
 153. Kinh Phật Thuyết Quyết Định Tỳ Ni [Đại Chánh 0325] - TN Diệu Thuần dịch
 154. Kinh Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn [Đại Chánh 0326] - Thích Phước Nghiêm dịch
 155. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Hòa Hưu [Đại Chánh 0344] - Nguyên Tánh & Nguyên Hiển dịch
 156. Kinh Phật Thuyết Thái Tử Loát Hộ [Đại Chánh 0343] - Thích Ngộ Tùng dịch
 157. Kinh Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm [Đại Chánh 0307] - Nguyên Hồng dịch
 158. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0328] - TN Tuệ Quảng dịch
 159. Kinh Phật Thuyết Tu Lại [Đại Chánh 0329] - TN Huệ Dung dịch
 160. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0334] - TN Chơn Tịnh dịch
 161. Kinh Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát [Đại Chánh 0335] - TN Chơn Tịnh dịch
 162. Kinh Phật Thuyết Ưu Điền Vương [Đại Chánh 0332] - TN Chơn Tịnh dịch
 163. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác [Đại Chánh 0361] - TN Huệ Dung dịch
 164. Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0360] - TN Tuệ Quảng dịch
 165. Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa [Đại Chánh 0331] - TN Diệu Thuần dịch
 166. Kinh Phổ Môn - Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch
 167. Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký [Đại Chánh 0371] - TN Chơn Tịnh dịch
 168. Kinh Quán Vô Lượng Thọ - Thích Thiền Tâm dịch
 169. Kinh Quán Vô Lượng Thọ [Đại Chánh 0365] - Bùi Đức Huề dịch
 170. Kinh Tam Chuyển Pháp Luân [Đại Chánh 0110] - Bùi Đức Huệ dịch
 171. Kinh Tập Nhất Thiết Phúc Đức Tam Muội [Đại Chánh 0382] - Bùi Đức Huề dịch
 172. Kinh Tạp Thí Dụ [Đại Chánh 0204] - Trần Văn Nghĩa dịch
 173. Kinh Thái Tử Mộ Phách [Đại Chánh 0167] - Trần Văn Nghĩa dịch
 174. Kinh Thái Tử Tu Đại Nã [Đại Chánh 0171] - Trần Văn Nghĩa dịch
 175. Kinh Thắng Man - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 176. Kinh Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại Phương Tiện Phương Quảng [Đại Chánh 0353] - TN Tuệ Quảng
 177. Kinh Thánh Thiện Trụ Ý Thiên Tử Sở Vấn [Đại Chánh 0341] - TN Tuệ Quảng dịch
 178. Kinh Thập Thiện Giảng Giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 179. Kinh Thập Trụ [Đại Chánh 0286] - Bùi Đức Huề dịch
 180. Kinh Thật Tướng Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0240] - Từ Niệm
 181. Kinh Thủ Lăng Nghiêm - Thích Từ Thông
 182. Kinh Thủy Mạt Sở Phiêu [Đại Chánh 0106] - Trần Văn Nghĩa dịch
 183. Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0227] - Chùa Châu Lâm dịch
 184. Kinh Tín Lực Nhập Ấn Pháp Môn [Đại Chánh 0305] - Nguyên Hồng dịch
 185. Kinh Trường Bộ - Digha Kikaya - Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
 186. Kinh Tu Ma Đề [Đại Chánh 0336] - TN Chơn Tịnh dịch
 187. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi [Đại Chánh 2870] - Thích Chúc Hiền dịch
 188. Kinh Tương Ứng Tương Khả [Đại Chánh 0111] - Trần Văn Nghĩa dịch
 189. Kinh Tỳ kheo Na Tiên - Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 190. Kinh Tỳ Sa Da Vấn [Đại Chánh 0354] - TN Huệ Dung dịch
 191. Kinh Úc Ca La Việt Vần Bồ Tát Hạnh [Đại Chánh 0323] - TN Hạnh Giải
 192. Kinh Ưu Bà Tắc Giới - Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt
 193. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Bất Tư Nghì Phật Cảnh Giới [Đại Chánh 0340] - Thích Quang Chánh dịch
 194. Kinh Văn Thù Sư Lợi Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật [Đại Chánh 0232] - Minh Tấn dịch
 195. Kinh Viên Giác giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 196. Kinh Viên Giác Lược Thích - Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch
 197. Kinh Vô Lượng Thọ - Tâm Tịnh dịch
 198. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ [Đại Chánh 0367] - TN Chơn Tịnh
 199. Kỷ Luật Của Siêu Việt - Osho
 200. Ký Sự Phái Đoàn Phật Giáo Đi Ấn Độ - Tích Lan - TT Tố Liên
 201. Kỷ Yếu Đại Hội Khoáng Đại Kỳ IV - Úc Châu 2011

L 

 1. Làm Chủ Vận Mạng - Đạo Quang dịch
 2. Làm thế nào để trở thành một người tốt - Hòa Thượng Thích Như Điển
 3. Lamrim Đại Luận Toát Yếu - Đức Đalai Lama thuyết giảng - Hồng Như chuyển Việt ngữ
 4. Lịch sử Thiền Tông Trung Quốc - Nguyễn Nam Trân dịch
 5. Liên Hoa Sanh - Trần Tuấn Mẫn
 6. Liên Trì Cảnh Sách - Thích Quảng Ánh dịch
 7. Lời Cảnh Giác Và Khích Lệ Của Thiền Sư Quy Sơn
 8. Lời cầu nguyện Đức Kim Cương Trì - Chamgon Kenting Tai Situpa, Nguyên Toàn dịch
 9. Lời kinh xưa buổi sáng này - Nguyễn Duy Nhiên
 10. Lời Vàng Của Thầy Tôi - Patrul Rinpoche, Nhóm Longchenpa dịch
 11. Lối về sen nở - Thích Phước Sơn
 12. Lửa Trong Cái Trí - J. Krishnamurti; Ông Không dịch
 13. Luận Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ - Minh Chánh dịch
 14. Luận Đại Trượng Phu - Hòa Thượng Thích Trí Quang dịch
 15. Luận Phật Thừa Tông Yếu - Hòa Thượng Thích Nhật Quang
 16. Luận Tòa Thiền - Thích Nhật Quang
 17. Luận Tối Thượng Thừa - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 18. Luận Về Con Đường Giải Thoát - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 19. Luật Đại Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 20. Luật học Tinh yếu - Thích Phước Sơn
 21. Luật Tập Yếu [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 22. Luật Tiểu Phẩm [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 23. Luật Trùng Trị Tỳ Ni - [Phần Đầu] [Tiểu Sử] -
 24. Tập 1, Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8][9]
 25. Tập 2, Quyển [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - Thích Đổng Minh dịch
 26. Luật Tứ Phần [1][2][3][4][5][6] - Thích Đổng Minh, Thích Đức Thắng
 27. Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán - Thích Đức Trí
 28. Lục Tổ Đại Sư - Nguyễn Minh Tiến
 29. Lược giải Kinh Dịch - Dương Đình Khuê
 30. Lược Giải Kinh Pháp Hoa - Hòa Thượng Thích Trí Quảng
 31. Lược sử Phật giáo - Nguyễn Minh Tiến dịch
 32. Lược Sử Thời Gian - Stephen Hawking, dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều

M 

 1. Mật Tạng Phật Giáo Việt Nam tập [1] - Thích Viên Đức, Thích Quảng Trí, Huyền Thanh, Như Pháp Quân
 2. Mật Tông Kim Cương Thừa Chú Giải - Thích Linh Quang
 3. Milarepa Con Người Siêu Việt - Rechung; Đỗ Đình Đồng dịch
 4. Mông Sơn Thí Thực giảng yếu - Thích Phước Thái
 5. Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi - Hòa Thượng Bích Liên
 6. Một Diễn Dịch Mới Về Ba Bộ Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Nikkyo Niwano; Việt dịch: Trần Tuấn Mẫn
 7. Một số phiên âm Hán Việt - Mạnh Hiếu
 8. Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối - Dalai Lama giảng giải; Đoàn Phụng Mệnh dịch
 9. Một trăm câu hỏi Phật pháp - Thích Phước Thái
 10. Một Trăm Lẻ Một Câu Chuyện Thiền - Trần Trúc Lâm dịch
 11. Một Trăm Lẻ Một truyện thiền - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 12. Mười Điều Biện Ma - Thiền Sư Siêu Minh - Thich Nhật Quang Dịch chú giảng
 13. Mục Lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Nguyễn Minh Tiến biên soạn
 14. Mười bài chứng đạo ca vĩ đại nhất của Milarepa và Bài ca sáu điểm tinh yếu - Tâm Bảo Đàn chuyển Việt ngữ
 15. Mười bốn điều Phật dạy - Thích Nhật Từ

N

 1. Nắng mới bên thềm xuân - Nguyên Minh
 2. Nếp Sống Tỉnh Thức Của Đức Đạt Lai Lạt Ma, tập [1] [2] - Thích Nữ Giới Hương
 3. Nếp Thiền - Thích Nhật Quang
 4. Nghệ Thuật Thư Pháp Thiền Nhật Bản - Minh Châu dịch
 5. Nghệ thuật xướng ngôn - Học Viện PGVN
 6. Nghi Thức Cầu An - Kinh Dược Sư - Thích Nhật Từ biên dịch
 7. Nghi Thức Cầu An - Kinh Phổ Môn - Thích Nhật Từ biên dịch
 8. Nghi Thức Công Phu Chiều - Thích Nhật Từ soạn
 9. Nghi Thức Công Phu Khuya - Thích Nhật Từ soạn
 10. Nghi Thức Cúng Ngọ - Thích Nhật Từ soạn
 11. Nghi Thức Lễ Thành Hôn - Thích Nhật Từ soạn
 12. Nghi Thức Tụng Giới Bồ Tát - Thích Trí Tịnh dịch
 13. Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày - Sa Môn Thích Thiện Thanh
 14. Nghi Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia - Thích Đổng Minh soạn
 15. Ngục Trung Mị Ngữ - (Bản viết tay) Tuệ Sỹ
 16. Người Chết Đi Về Đâu - Nguyên Châu dịch
 17. Nguồn An Lạc - Hòa Thượng Thích Thanh T
 18. Nguồn Gốc Loài Người - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 19. Nguồn mạch tinh khôi - Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
 20. Nguồn Thiền giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 21. Nguyễn Trãi Toàn Tập - Viện Sử Học
 22. Nhạc Cổ Trong Rặng Thông - Osho
 23. Nhận biết, Chìa Khóa Sống Trong Cân Bằng - Osho
 24. Nhân Quả Báo Ứng - Quảng Tráng dịch
 25. Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời - Đạo Quang dịch
 26. Nhân quả đồng thời - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 27. Nhập Hạnh Bồ Tát - Tịch Thiên Tôn Giả; Nguyên Hiển dịch
 28. Nhật Ký Dharamsala - Không Quán
 29. Nhặt Lá Bồ Đề, tập [1][2][3] - Thích Phước Hảo
 30. Nhật Liên Tông Nhật Bản - Watanabe Hooyoo Ootani Gyokoo; Thích Như Điển dịch
 31. Nhất Mộng Mạn Ngôn - Kiến Nguyệt Lão Nhơn tự thuật; Thích Pháp Chánh dịch
 32. Những bản văn căn bản của Phật Giáo Tịnh Độ (A Di Đà) Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 33. Những Bí Ẩn Cuộc Đời - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 34. Những Câu Chuyện Nhân Quả - Đạo Quang
 35. Những điệp khúc cho dương cầm - Tuệ Sỹ
 36. Những Điều Phật Đã Dạy - H.T Tiến Sĩ Walpola Rahula; Lê Kim Kha dịch
 37. Những nét văn hóa đạo Phật - Thích Phụng Sơn
 38. Những đóa hoa Vô Ưu, tập [1] [2] [3] - Thiện Phúc
 39. Những Giai Thoại Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 40. Những Tâm Tình Cô Đơn - Nguyên Minh
 41. Những Truyện Tích Triết Lý - Đoàn Trung Còn
 42. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư - Pháp sư Đạo Chứng giảng; Thích Minh Quang dịch
 43. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh - Thích Minh Tuệ
 44. Niệm Phật Thành Phật - Thượng Tọa. Thích Phước Nhơn
 45. Niết bàn - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ
 46. Nikaya Với Khoa Học Và Thế Giới Siêu Hình - Tỳ Kheo Pani Giới Pháp
 47. Nơi Ấy Cũng Là Đây - Nguyễn Duy Nhiên dịch

O 

 1. Ốc Đảo Tự Thân - Ayya Khema, Lý Thu Linh dịch

P

 1. Pali Căn Bản - Thích Giác Hạnh chuyển dịch
 2. Phạm võng Bồ tát giới - Thích Trí Quang dịch
 3. Phạm võng Bồ tát giới bổn - Thích Trí Quang dịch
 4. Phân Tích Đạo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 5. Phân Tích Giới Tỳ Kheo [1][2] - Tỳ kheo Indacanda
 6. Phân Tích Giới Tỳ Kheo Ni - Tỳ kheo Indacanda
 7. Pháp Bảo của sự giải thoát - Nguyên tác: Jé Gampopa - Việt dịch: Thanh Liên
 8. Pháp Bảo Đàn giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 9. Pháp Hoa Đề Cương - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 10. Pháp Kệ Hô Chung - Thích Nhật Từ biên soạn
 11. Pháp Ngữ của Thiền sư Hư Vân - Thích Hằng Đạt dịch
 12. Pháp Thể Nhập Chân Trí - Phổ Nguyệt
 13. Pháp tu sơ khởi - Lama Zopa Rinpoche, Hồng Như & Thanh Liên dịch
 14. Pháp tu Tây Tạng - Hồng Như dịch
 15. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 16. Phát Bồ Đề Tâm Luận - Quảng Minh dịch
 17. Phật Giáo Căn Bản - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 18. Phật Giáo Dân Gian Của Pháp Môn Tịnh Độ - Pháp sư Tịnh Không; Minh Chánh dịch
 19. Phật Giáo nhập môn - Fabrice Midal - Hoang Phong chuyển ngữ
 20. Phật Giáo Và Cuộc Sống - Hòa Thượng Ấn Thuận - Thích Hạnh Bình Việt dịch
 21. Phật Giáo vấn đáp - Thích Trí Chơn dịch
 22. Phật Học cấp I (Buddhist Studies - Stage 1) - Nguyên tác : Jing Yin Ken Hudson - Người dịch: Hoàng Phước Đại
 23. Phật Học Tinh Yếu - Hòa Thượng Thích Thiền Tâm - Tập [1][2][3]
 24. Phật lý căn bản - Thích Đức Thắng
 25. Phật Nói Đại Thừa Cây Lúa - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 26. Phật Nói Kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 27. Phật Nói Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ - Thích Nữ Trí Hải dịch
 28. Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 29. Phật Pháp Căn Bản - Quyển [1][2][3][4][5][6][7][8] - Thiện Phúc
 30. Phật pháp căn bản - Thích Đức Thắng
 31. Phật Pháp Căn Bản của người Phật tử - Toàn Không Đỗ Đăng Tiến
 32. Phật pháp cho trẻ em - Tác giả: Jing Yin và Ken Hudson - Biên soạn và chuyển ngữ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 33. Phật Sử và Hành Trạng - Nhiều Tác Giả
 34. Phát tâm Bồ Đề - Đạt Lai Lạt Ma; Việt dịch: Phan Châu Pha - Tiểu Nhỏ
 35. Phát tâm Bồ Đề - Hồng Như dịch
 36. Phép bỏ dấu hỏi ngã trong tiếng Việt - Đinh Sĩ Trang
 37. Phóng sinh chuyện nhỏ khó làm - Nguyên Minh
 38. Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 39. Phương thức thực hành Hạnh Bồ-tát - Tịch Thiên (Santideva) - Chuyển tiếng Việt: Thích Giác Nguyên
 40. Phương trời cao rộng - Tạp chí số [12]; số [14]
 41. Phương Trời Thong Dong - Thích Nhật Từ

Q 

 1. Quan Âm thị kính (Truyện Thơ) - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 2. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, tập [1] [2] - Nguyễn Hiến Lê dịch
 3. Quay Đầu Là Bờ - Thích Nhật Từ
 4. Quốc Sư Hưng Thiền Đại Đăng và sơ kỳ Thiền Tông Nhật Bản - Thuần Bạch dịch
 5. Quy Nguyên Trực Chỉ - Đại sư Tông Bổn, Nguyễn Minh Tiến dịch
 6. Quy Sơn Ngữ Lục - Thích Đạo Tâm Dịch
 7. Quy sơn Cảnh sách - Nguyễn Minh Tiến dịch và chú
 8. Quyển sách cho nhân loại - Buddhadasa Bhikkhu - Hoang Phong dịch 

R 

 1. Ra khỏi bóng tối - Thích Nữ Diệu Nghiêm
 2. Rơi Tro Trên Thân Phật - Thiền sư Sùng Sơn

S

 1. Sắc tu Bách Trượng thanh quy, tập [Giới thiệu] [Lời nói đầu] [1][2][3][4][5][6][7][8][Phụ lục] - Thích Phước Sơn và Lý Việt Dũng Việt dịch
 2. Sách Về Cái Không - Osho
 3. San Sẻ Yêu Thương - Thái Hồng Minh
 4. Sáng Một Niềm Tin - Đức Nhuận
 5. Sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 6. Sen nở chốn tử tù - Thích Nữ Giới Hương biên dịch
 7. Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư - Thích Hành Trụ dịch
 8. Sơn Cư Bách Vịnh - Thiền Sư Tông Bổn, Thích Nhật Quang dịch
 9. Sống đẹp giữa dòng đời - Nguyên Minh
 10. Sống Thiền - Nguyên Minh
 11. Sống Thiền - Thích Nhật Quang
 12. Sống Và Chết - Hòa Thượng Thích Như Điển
 13. Sống với tâm từ - Nguyễn Duy Nhiên
 14. Sống vui sống khỏe - Thích Nhật Từ
 15. Sử liệu về đảo Lanka - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 16. Sử liệu về Xá Lợi Răng Phật - Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda
 17. Sự quyến rũ của Đạo Phật Trong Thế Giới Mới - Thích Nữ Tịnh Quang biên soạn và tuyển dịch
 18. Sự tích Đức Phật Thích Ca - Minh Thiện, Diệu Xuân
 19. Sức mạnh lòng từ - Thích Nguyên Tạng dịch
 20. Suối nguồn tươi trẻ - Peter Kelder
 21. Suối Thiền - Thích Nhật Quang
 22. Suối Nguồn Yêu Thương - Tâm Chơn

T

 1. Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh - Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm dịch
 2. Tam Bảo văn chương - Đoàn Trung Còn
 3. Tám điều giác ngộ - Ứng dụng kinh Bát Đại Nhân Giác trong cuộc sống - Thích Nhật Từ
 4. Tâm hồn cao thượng - Hà Mai Anh dịch
 5. Tam Tạng Pháp Số - Thích Nhất Như; Lê Hồng Sơn dịch
 6. Tâm Thiền - Thích Nhật Quang
 7. Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 8. Tạng Ngữ Hiện Đại - Tập 1 - Losang Thonden, Việt dịch: Konchog Kunzang Tobgyal
 9. Tánh Không, Thuyết Tương Đối, Và Vật Lí Lượng Tử - Trần Uyên Thi dịch
 10. Tào Động Tông Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 11. Tây Phương Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 12. Tây phương yếu quyết - Thích Thanh Hùng dịch
 13. Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 14. Tham Thiền Yếu Chỉ - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 15. Thắng Hoan thi tập - Thắng Hoan
 16. Thắng Man giảng luận - Thích Tuệ Sỹ
 17. Thánh Đăng Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 18. Thành duy thức luận - Huyền Trang; Thích Tuệ Sỹ dịch và chú giải
 19. Thành ngữ phi logic - Thành Dương
 20. Thánh Nhân Ký Sự [1][2][3] - Nhiều Tác Giả
 21. Thập Mục Ngưu Đồ luận giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 22. Thắp ngọn đuốc hồng - Nguyên Minh
 23. Thập Nhị Môn Luận - Bồ Tát Long Thọ; Thích Nhất Chân dịch
 24. Thập Nhị Môn Luận - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 25. Thể Cánh Tri Nhận Chân Tâm - Phổ Nguyệt
 26. Thế Giới Cực Lạc - Phân Tích Ứng Dụng Kinh A Di Đà - Thích Nhật Từ
 27. Thế Giới Cực Lạc - Thích Nhật Từ
 28. Thế Giới Nhất Hoa - Thiền sư Sùng Sơn
 29. Thế Là Già! Thiền Quán Về Tuổi Già Với Chút Tự Trào Và Tự Hào - Susan Moon; Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
 30. Theo Dấu Chân Xưa - Hòa Thượng Thích Như Điển
 31. Thích Bồ Đề Tâm Luận - Geshe Thupten Jinpa; Sonam Nyima Chân Giác dịch
 32. Thiền - Minh Thiền biên soạn
 33. Thiền - Tự do đầu tiên và cuối cùng - Osho
 34. Thiền Căn Bản - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 35. Thiện căn, phước đức và nhân duyên - Cư sĩ Diệu Âm
 36. Thiền là gì - Thích Giác Nguyên
 37. Thiền là gì - Thích Thông Huệ
 38. Thiền Lâm Tế Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 39. Thiền Môn Khẩu Quyết - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 40. Thiền quán - Tiếng chuông vượt thời gian - Thiền sư U Ba Khin; Tỳ kheo Thiện Minh biên dịch
 41. Thiền Quan Sách Tấn - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 42. Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc - Thích Nữ Thuần Bạch và Ngọc Bảo
 43. Thiền Sư Ni - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 44. Thiền Sư Trung Hoa [1][2][3] - Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch
 45. Thiền Sư Việt Nam - Thích Thanh Từ
 46. Thiền Tông Bản Hạnh giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 47. Thiền Tông Việt Nam Cuối XX - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 48. Thiền Trong Đời Sống 1 - Thiện Phúc
 49. Thiền Trúc Lâm - Đinh Quang Mỹ
 50. Thiền Uyển Tập Anh - Lê Mạnh Thát
 51. Thiền Và Những Lợi Ích Thiết Thực - Hồng Quang
 52. Thiền và Pháp môn Vô niệm - Thích Nhuận Châu dịch
 53. Thiếu Thất Lục Môn - Nguyễn Minh Tiến dịch
 54. Thiếu Thất Lục Môn giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 55. Thơ Hàn Mặc Tử
 56. Thơ Mây - Thích Nhât Quang
 57. Thơ văn và cảm tác của Thiền sư Thích Thanh Từ
 58. Thơ vịnh tranh chăn trâu đại thừa - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 59. Thơ vịnh Tranh Chăn Trâu Thiền Tông - Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch và chuyển thơ - Thơ Xuân Quỳnh
 60. Tích Truyện Pháp Cú - Hòa Thượng Thích Nhật Quang
 61. Tiếng sáo thép - Thiên Khi Như Huyễn bình; Đỗ Đình Đồng dịch
 62. Tiếp Kiến Với Đức Đạt Lai Lạc Ma - Hòa Thượng Thích Như Điển
 63. Tiểu Sử Chư Vị Cao Tăng - Tàn Mộng Tử biên soạn
 64. Tìm hiểu sáu phái triết học Ấn Độ - Thích Mãn Giác
 65. Tìm hiểu Trung luận, nhận thức luận & Không tánh Trung Quán luận - Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
 66. Tìm hiểu về Vô biểu nghiệp qua Câu Xá Luận - Thích Nhuận Thịnh
 67. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Lê Gia
 68. Tín tâm minh - Tăng Xán
 69. Tín Tâm Minh giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 70. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Hòa Thượng Tịnh Không
 71. Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ
 72. Tịnh Độ Tông Nhật Bản - Hòa Thượng Thích Như Điển dịch
 73. Tịnh Độ vấn đáp - Thích Giác Nhàn sưu tập
 74. Tịnh hóa hàng ngày - Lama Zopa Rinpoche - Việt dịch: Phúc Minh – nhóm Thuận Duyên
 75. Tinh hoa triết học Phật giáo - Nguyên tác: Junjiro Takakusu, Thích Tuệ Sỹ dịch
 76. Tỉnh Thức Trong Công Việc - Michael Carroll, Nhóm dịch giả: Diệu Liên, Diệu Ngộ, Giác Nghiêm
 77. Tinh túy Bát Nhã Tâm Kinh - Dalai Lama, Hồng Như dịch
 78. Tình Yêu, Tự Do, Một Mình - Osho
 79. Tọa Thiền Dụng Tâm Ký - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 80. Tổng quát về Giới luật - Thích Nhất Chân
 81. Tổng tập Văn học Phật giáo Việt Nam hải ngoại sưu khảo [1][2]- Nhiều tác giả
 82. Trên con đường Hoằng pháp của Phật Tổ Gotama - Trùng Quang Nguyễn Văn Hiểu
 83. Trên Con Đường Thiền Tông - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 84. Trí Quang tự truyện - Hòa Thượng Thích Trí Quang
 85. Trình tự tu Thiền - Hồng Như dịch
 86. Trọn Một Đời Tôi - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 87. Trong Động Tuyết Sơn - Nguyên tác: Tenzin Palmo, Thích nữ Minh Tâm dịch
 88. Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi - Quảng Minh dịch
 89. Trung Luận - Đỗ Đình Đồng dịch
 90. Trung Quán Luận - Thích Tịnh Nghiêm dịch
 91. Trường A Hàm - Thích Tuệ Sỹ dịch và chú
 92. Trưởng Thành, Trách Nhiệm Là Chính Mình - Osho
 93. Truyện Cổ Phật Giáo - Hòa Thượng Thích Minh Chiếu sưu tập
 94. Truyện Cổ Phật Giáo - Pháp Siêu
 95. Truyện Kiều - Nguyễn Du
 96. Truyện Kiều Thơ- Nguyễn Du
 97. Truyện Lục tổ Huệ Năng - Thích Pháp Chánh dịch
 98. Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu
 99. Truyện Phật Thích Ca - Đoàn Trung Còn
 100. Truyện thơ: Cuộc đời Đức Phật Thích Ca - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 101. Truyện thơ: Mục Liên Thanh Đề - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 102. Truyện thơ: Quan Âm Thị Kính - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 103. Truyện thơ: Tôn giả A Na Luật - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 104. Truyện thơ: Tôn giả Anan - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 105. Truyện thơ: Tôn giả Ca Chiên Diên - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 106. Truyện thơ: Tôn giả Đại Ca Diếp - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 107. Truyện thơ: Tôn giả La Hầu La - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 108. Truyện thơ: Tôn giả Mục Kiền Liên - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 109. Truyện thơ: Tôn giả Phú Lâu Na - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 110. Truyện thơ: Tôn giả Tu Bồ Đề - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 111. Truyện thơ: Tôn giả Ưu Ba Li - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 112. Truyện thơ: Tôn giả Xá Lợi Phất - Tâm Minh Ngô Tằng Giao
 113. Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm - Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm
 114. Truyền Thuyết Vua Asoka - Nguyệt Thiên dịch
 115. Từ Bi Tam Muội Thủy Sám - Ngộ Đạt Quốc Sư; Thích Huyền Dung dịch
 116. Từ Bi, Việc Nở Hoa Tối Thượng Của Tình Yêu - Osho
 117. Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, tập [1] [2] - Lê Mạnh Thát chủ biên
 118. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Anh-Việt - Minh Thông
 119. Từ Điển Phật Học Đối Chiếu Việt-Anh - Minh Thông
 120. Tứ diệu đế - Đạt Lai Lạt Ma, Làng Đậu Võ Quang Nhân dịch
 121. Từ đó khai hoa - Nhiều tác giả
 122. Từ Dục Tới Siêu Tâm Thức - Osho
 123. Tủ Thuốc Cho Linh Hồn - Osho
 124. Tủ Thuốc Tới Thiền - Osho; Ngô Trung Việt dịch
 125. Tư Tưởng Tịnh Độ Tông - Hòa Thượng Thích Như Điển biên soạn
 126. Tư Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy - Thích Chơn Trí
 127. Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục giảng giải - Hòa Thượng Thích Thanh Từ
 128. Tuyển Tập Các Bài Sám Văn - Tỳ kheo Thích Đồng Bổn sưu tập
 129. Tuyển tập Rimé 1: Đường đi của Phật - Nhiều tác giả
 130. Tuyển Tập Thơ Bùi Giáng - Mọt Sách
 131. Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập - Pháp Nhiên Thượng Nhân; Thích Tịnh Nghiêm dịch

V

 1. Văn minh nhà Phật - Đoàn Trung Còn
 2. Vạn Thiện Đồng Qui Tập - Thiền Sư Diên Thọ
 3. Vầng Sáng Từ Phương Đông - Thích Nhuận Châu dịch
 4. Vang Vọng Lời Phật Dạy - Tulku Urgyen Rinpoche, Tuệ Tạng dịch
 5. Vào Thiền - Nguyên Minh
 6. Về Mái Chùa Xưa - Nguyên Minh
 7. Vì Sao Tôi Khổ - Nguyên Minh
 8. Viên Châu Ngưỡng Sơn - Huệ Tịch Thiền Sư - Thích Đạo Tâm dịch
 9. Viên Ngọc Như Ý - Dilgo Khyentse Rinpoche - Liên Hoa dịch
 10. Viết Về Thiền Viện Trúc Lâm - Thích Tâm Hạnh
 11. Vô niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh) - D.T. Suzuki - Thuần Bạch biên dịch
 12. Vọng Cố Nhân Lầu - Hòa Thượng Thích Như Điển
 13. Vòng luân hồi - Thích Nữ Giới Hương
 14. Vũ án một người tu - Hòa Thượng Thích Như Điển
 15. Vui Vẻ, Hạnh Phúc Tới Từ Bên Trong - Osho
 16. Vườn Nai - Chiếc nôi Phật giáo - Thích Nữ Giới Hương
 17. Vườn Thiền - Thích Nhật Quang
 18. Vương Quốc Của Những Người Khùng - Yến Chi dịch

X

 1. Xá Lợi Của Đức Phật - Thích Nữ Giới Hương
 2. Xây dựng hạnh phúc gia đình - Thích Thắng Hoan
 3. Xứ Phật Huyền Bí - Nguyễn Hữu Kiệt dịch
 4. Xuân Nhật - Thích Nhật Quang
 5. Xuân Trong Cửa Thiền - Hòa Thượng Thích Thanh Từ

 Y

 1. Yết ma yếu chỉ - Thích Trí Thủ

Trở Lại Đầu Trang